Archive for Sampling Valve

จำหน่าย ASEPTIC SAMPLING VALVE
August 22nd, 2014Sampling Valve, Sanitary Valves, ValvesModerator 0 Comments

ASEPTIC SAMPLING VALVE  ● วาล์วเก็บตัวอย่างปราศจากเชื้อถูกออกแบบเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อก่อนและหลังแต่ละการเก็บตัวอย่าง  ● เปิด : การเก็บตัวอย่าง- manual valve เป็นการหมุนด้วยมือ (การปรับวาล์ว) หรือ การปรับระดับ ( เปิด/ปิดวาล์ว)  ● ปิด : การฆ่าเชื้อ-ตัวสปริงปิดวาล์วและช่วยให้ช่องเปิดระหว่างท่อผ่านกระบวนการย้อนกลับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อ หากใช้โดยไอน้ำ, วาล์วระบายแรงดันขนาดเล็ก (อุปกรณ์เสริม) ที่ร้านแนะนำ ●การออกแบบมาตรฐาน : วาล์วเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อประกอบด้วย 3 ส่วน โครงสร้างหลักวาล์ว ที่จับและส่วนกลาง เยื้อหุ้มวางไว้บนก้านของวาล์วและการทำงานของปลั๊กแบบยืดหยุ่น ●การเชื่อมต่อ : เกลียว ตัวเชื่อม ตัวเชื่อมท่อถัง ตัวยึด ●ที่จับ : 1. หมุนด้วยมือ 2. คีย์ที่ถอดออกได้ ●การใช้งาน : วาล์วเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อใช้กับ เบียร์ นม เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ อุตสาหกรรมยา ฯลฯ วัสดุ […]

จำหน่าย Diaphragm Sample valve
August 22nd, 2014Sampling Valve, Sanitary Valves, ValvesModerator 0 Comments

Diaphragm Sample valve  การใช้งาน ● Diaphragm valve ทำงานด้วยมือหรือด้วยลม ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้กับที่ถูกสุขอนามัยและปลอดเชื้อ กระบวนการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยา ●วาล์วนี้ดีที่สุดสำหรับควบคุมการไหลเพื่อเปิด-ปิด ●ดีที่สุดในภาพของการไหลในการเปรียบเทียบกับวาล์วอื่นๆ มันง่ายมากในการทำความสะอาดและดีต่อกระบวนการสสารที่มีอนุภาค ปรากฏการณ์ของโพรงอากาศ หายากในการควบคุมการไหล ●ขนาด: 1/4 “- 3/4”, DN6 – DN15  ●อุณหภูมิสูงสุด : – 30 – 150 ℃ (ขึ้นอยู่กับวัสดุซีล) (หัวขับสแตนเลส)  ●อุณหภูมิสูงสุด: – 30 to 130 ℃ (ขึ้นอยู่กับวัสดุซีล) (หัวขับพลาสติก)  ●ความดันสูงสุด : ทางเดียว  (DELTA P = 100%)  ปกติปิด EPDM 8 bar, PTFE 6 bar (ตัวเลือก)  ปกติปิด […]

จำหน่าย LEVEL GAUGE
August 22nd, 2014Sampling Valve, Sanitary Valves, ValvesModerator 0 Comments

LEVEL GAUGE  ● เกจวัดระดับเหมาะกับการใช้งานอุปกรณ์ถัง 2 เกจเดียวกัน หรือ 2 เกจต่างกัน ประกอบกับถังเพื่อให้สภาพของเหลวหรือปริมาณสามารถสังเกตและตัวอย่างที่สามารถสกัดได้  ●ขนาด : 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″  ●การเชื่อมต่อ : เกลียว ตัวยึด ตัวเชื่อม  ●ใบรับรอง : PED 97/23/EC,FDA 177.2600  ●ความดันสูงสุด : 10bar 145psi  ●ความดันต่ำสุด : สุญญากาศ  ●อุณหภูมิ : -10°F/14°F to120°F/248°F  ●วัสดุโครงสร้างหลัก : AISI304/316L  ●วัสดุซีล : PTFE                   จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร […]

Sample valve
August 21st, 2014Sampling Valve, Sanitary Valves, ValvesModerator 0 Comments

Sample valve  การใช้งาน ● ส่วนใหญ่ใช้ในการสกัดตัวอย่างจากถังหรือท่อ มันยังสามารถประกอบที่ด้านล่างของถังหรือท่อเพื่อระบายออก หลักการทำงาน Sample Valve ● เมื่อหมุนที่เปิด-ปิดวาล์วตามเข็มนาฬิกา เพลาวาล์วและซีลขึ้น ในเวลานี้วาล์วจะเปิดสำหรับเก็บตัวอย่าง เมื่อหมุนที่เปิดปิดวาล์วตามเข็มนาฬิกา เพลาวาล์ว และซีลลง ในเวลานี้ วาล์วจะปิด Yogurt sampling valve ● valve seat เปิดภายในถังเก็บหรืออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมันสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเปิดเนื่องจากความดันในท่อมาก ● วาล์วปกติปิด(โดยสปริง) วาล์วเปิดเมื่อผลักด้วยมือและปิดเมื่อวาล์วหยุด ● ออกแบบการระบายน้ำอย่างสมบูรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงภายในวาล์ว ข้อมูลทางเทคนิค ●การเชื่อมต่อ : เกลียว ตัวยึด ตัวเชื่อม ●ความดันต่ำสุด : 10bar 145psi ●ความดันต่ำวุด : สุญญากาศ ●อุณหภูมิ :-10℃/14°F to120°F/248°F ●วัสดุตัววาล์ว : AISI304/316L ●วัสดุซีล: PTFE ● วัสดุ: AISI304/316L […]