Archive for Angle Seat Valve

จำหน่าย Angle seat Valve
กันยายน 1st, 2014Angle Seat Valve, Diary Sector, Sanitary Valves, Valves, Wine MakingModerator 0 Comments

Angle seat Valve  Angle seat valve เป็นสวิตซ์ทั่วไปในระบบควบคุมอัตโนมัติ ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานพิมพ์ การย้อมสี สีย้อมผ้า อาหาร การล้าง สารเคมี การบำบัดน้ำ ยา และอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ มันให้ความสำคัญกับการป้องกันค้อนน้ำ เสียงอิสระ ประสิทธิภาพ การปิดผนึกน่าเชื่อถือ การออกแบบและภาพลักษณ์ ขนาด   :   1/2″ – 2.5″, DN10 – DN65  วัสดุ   :   CF8,CF8M  การเชื่อมต่อ   :   เกลียว/ตัวยึด/หน้าแปลน,BSP/BSTP/NPT,DIN,Inch  การใช้งาน pneumatic   :   สามารถปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์ / ที่ตั้งวาล์ว (กระบวนการควบคุม) ตำแหน่งควบคุมวาล์ว, MINI C-TOP ปรับด้วยมือหรือด้วยลม  ความดันการทำงาน   :   8 bar (มาตรฐาน) 10 bar (ตัวเลือก)  อุณหภูมิการทำงาน   [...]

Angle seat valve + process controller
สิงหาคม 27th, 2014Angle Seat Valve, Diary Sector, Sanitary Valves, Valves, Wine MakingModerator 0 Comments

Angle seat valve + process controller  Angle seat valve เป็นสวิตซ์ทั่วไปในระบบควบคุมอัตโนมัติ ใช้กันอย่างแพร่หลายมนงานพิมพ์ การ ย้อมสี สีย้อมผ้า อาหาร การล้าง สารเคมี การบำบัดน้ำ ยา และอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ มันให้ความสำคัญกับการป้องกันค้อนน้ำ เสียงอิสระ ประสิทธิภาพ การปิดผนึกน่าเชื่อถือ Regulating valve คือ a pneumatic proportional valve เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหล เหมาะกับ นม อาหาร เครื่องดื่ม ยา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มันสำคัญมากในการใช้งานควบคุมความดัน ควบคุมการไหล ระดับ ฯลฯ การออกแบบและฟังก์ชัน 0/4…20mA to 0… 5/10v                 สัญญาณ  (มาตรฐาน)  0/4…20mA ตำแหน่งสะท้อนกลับ (ตัวเลือก)  อุปกรณ์ควบคุม Net [...]

Pneumatic Angle seat valve + MINI C-TOP
สิงหาคม 27th, 2014Angle Seat Valve, Diary Sector, Sanitary Valves, Valves, Wine MakingModerator 0 Comments

Pneumatic Angle seat valve + MINI C-TOP  หน่วยควบคุม Pneumatic Angle seat valve + MINI C-TOP Angle seat valve เป็นสวิตซ์ทั่วไปในระบบควบคุมอัตโนมัติ ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานพิมพ์ การย้อมสี สีย้อมผ้า อาหาร การล้าง สารเคมี การบำบัดน้ำ ยา และอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ มันให้ความสำคัญกับการป้องกันค้อนน้ำ เสียงอิสระ ประสิทธิภาพ การปิดผนึกน่าเชื่อถือ การออกแบบและภาพลักษณ์ ขนาด   :   1/2″ – 3″, DN10 – DN65  วัสดุ   :   CF8/304, CF8M/316  การเชื่อมต่อ   :   เกลียว, ตัวยึด, หน้าแปลน, BSP,BSPT,NPT,DIN  การใช้งาน Pneumatic   :   สามารถปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์ / ที่ตั้งวาล์ว [...]

จำหน่าย Manual Angle Seat Valve
สิงหาคม 27th, 2014Angle Seat Valve, Diary Sector, Sanitary Valves, Valves, Wine MakingModerator 0 Comments

Manual Angle Seat Valve  Manual angle seat valve ใช้ในระบบควบคุมการเปิด-ปิดท่อส่งอัตโนมัติ ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานพิมพ์ การย้อมสี สีย้อมผ้า อาหาร ผงซักฟอก สารเคมี การบำบัดน้ำ ยา และอุปกรณ์เครื่องจักรกลอัตโนมัติชนิดอื่นๆ ลักษณะไม่มีน้ำโจมตี ไม่มีเสียง ปิดผนึกที่ดี ฯลฯ  ขนาด   :   1/2″ – 3″, DN10 – DN65  วัสดุ   :   CF8,CF8M  การเชื่อมต่อ   :   เกลียว/ตัวยึด/หน้าแปลน,BSP/BSTP/NPT,DIN,Inch  การใช้งาน pneumatic   :   สามารถปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์ / ที่ตั้งวาล์ว (กระบวนการควบคุม)   จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย เลขที่  25 [...]