Prapatsorn Engineering Supply

Valve Positioner

Valve Positioner

การควบคุมนี้สามารถใช้ที่ตั้งหรือกระบวนการควบคุม ตำแหน่ง,สามารถค้นหาตำแหน่งของวาล์วโดยตั้งค่าวาล์ว กระบวนการควบคุม,MPU จะได้รับสัญญาณจากหน่วยควบคุมโดยการเปรียบเทียบค่าการตั้งค่าตำแหน่งของวาล์วที่มีตำแหน่งหัวขับวาล์วผ่านการควบคุม PID กระบวนการควบคุมจะขับวาล์วไปยังตำแหน่งที่แน่นอนของวล์ว การควบคุมประกอบด้วย MPU เครื่องตรวจจับสัญญาณควบคุมเดี่ยว เครื่องตรวจจับตำแหน่ง จอLCD คีย์บอร์ด piezoelectrics valve ฯลฯ

 • การควบคุมของเหลวอย่างอัจฉริยะ(ตำแหน่งของวาล์ว) ใช้ในการประมวลผลระบบควบคุมของเหลว มันสามารถควบคุมอัตราการไหลของวาล์ว ผลสะท้อนกลับตำแหน่งวาล์ว
 • มันสามารถติดตั้งบนวาล์วที่ต่างกัน เช่น diaphragm valve,divert seat valve, angle seat valve,butterfly valve, ball valve ฯลฯ
 • มันสามารถใช้ในยา การบำบัดน้ำ การแปรรูปอาหาร เบียร์ เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี

ฟังก์ชัน

 • 0/4…20mA to 0… 5/10v สัญญาณ (มาตรฐาน)
 • 0/4…20mA ตำแหน่งสะท้อนกลับ (ตัวเลือก)
 • อุปกรณ์ควบคุม Net bus (ตัวเลือก)
 • แอร์/สปริง หรือ แอร์/แอร์ (ตัวเลือก)
 • หัวขับไลน์เนอร์/หัวขับโรตารี่ (ตัวเลือก)
 • Supply   :   ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์
 • ความดันอากาศ   :   5.0 – 7.0 Bar
 • Air supply   :    G1/8″
 • ชั้นการดูแล   :   IP65

กระบวนการควบคุมอย่างอัจฉริยะ(ระบบการกระจายน้ำ)

 

 

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย

เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855
ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th