September, 2014

Lobe Pump / Rotary Pump
September 4th, 2014Diary Sector, Lobe Pump, Pump, Wine MakingModerator 0 Comments

Lobe Pump / Rotary Pump  Lobe pump ที่มี heat jacket ใช้กับผลิตช็อคโกแลต ลูกกวาด และหมากฝรั่ง ซึ่งแข็งตัวได้ง่ายในอุณหภูมิห้องและเสื่อมสภาพเมื่ออุณหภูมิสูง ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม มีทั้งแบบติด heat jacket เฉพาะข้างหน้า หรือติด heat jacket ทั้งตัวปั๊ม Ø อัตราการไหลสูงสุด   :   90m³/h / 395GMP  Ø ความดันสูงสุด   :   12bar  Ø อุณหภูมิสูงสุด   :   150℃/302℉  Ø Max. Rev   :   1450Rpm จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง […]