September, 2014

Regulatings valve-IL-TOP Angle seat valve + กระบวนการควบคุม
September 8th, 2014IL-TOP, Regulating Valves, Valves, Wine MakingModerator 0 Comments

Regulatings valve-IL-TOP Angle seat valve + กระบวนการควบคุม  Regulating valve คือ pneumatic proportional valve เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลของวาล์ว เหมาะกับ นม อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี มันสำคัญมากกับการใช้งานในการคอบคุมแรงดัน ควบคุมการไหล ระดับ ฯลฯ ฝาเกลียวจะปรับตำแหน่งของวาล์ว จึงควบคุมอัตราการไหลของวาล์ว และยังมีการควบคุมอย่างอัจฉริยะ สามารถควบคุมตำแหน่งและอัตราการไหล(PID) ขนาด   DN10 – DN80 1/2″ – 3″  ความดันการทำงาน   :   10bar 145 PSI  ความดันอากาศที่ถูกอัด   6 – 8 bar, 87 – 116PSI  เครื่องเชื่อม   :   G1/8″(BSP)  ไฟฟ้ากระแสตรง  24 โวลต์  กระบวนการส่งสัญญาณ […]