August, 2014

Mini diaphragm valve
August 28th, 2014Diaphragm valves, PhamacyModerator 0 Comments

Mini diaphragm valve การทำงานด้วยมือหรือด้วยลม โครงสร้างวาล์วของ T-tee, L type three, U-type Tee, ผ่านวิธีของส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บตัวอย่างของเหลว, ระบบชีวภาพ, ห้องปฏิบัติการและโครงการอื่นๆ ขนาด   :   1/4 “- 3/4”, DN6 – DN15 อุณหภูมิสูงสุด   :   – 30 – 150 ℃ (ขึ้นอยู่กับวัสดุซีล)(หัวขับสแตนเลส) อุณหภูมิสูงสุด   :   – 30 – 130 ℃ (ขึ้นอยู่กับวัสดุซีล)(หัวขับพลาสติก) ความดันสูงสุด   : ทางเดียว (DELTA P = 100%)     ปกติเปิด EPDM 8 bar, PTFE 6 bar (ตัวเลือก)     […]