August, 2014

จำหน่าย MANUAL DIVERT SEAT VALVE

MANUAL DIVERT SEAT VALVE  ● The MANUAL divert seat valve เหมาะกับการใช้งานในด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม ยา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี  ● Seat valves เป็นการใช้งานอัตโนมัติหัวขับ pneumaticโดยแอคชั่นเดียวหรือแอคชั่น โดยสนับสนุนความดันอากาศ เพลาที่ย้ายเปิด-ปิด ● หมุน 180◦ ของกระบอกนิวแมติกที่จะตระหนักถึงการแลกเปลี่ยนปกติเปิดและปิดตามปกติ ● ขนาด : DN25-DN100/1″-4″  ● อุณหภูมิการทำงาน : -10℃ – 120℃ (EPDM) 14°F – 248°F, 140℃/284°F (SIP, max. 30min)  ● ความดันการทำงานสูงสุด : 10bar 145PSI  ● ความดันอากาศที่ถูกอัด : 5-10 bar  ● การเชื่อมต่อ : […]