September, 2014

จำหน่าย Diaphragm valves+process controller
September 12th, 2014IL-TOP-S, Regulating Valves, ValvesModerator 0 Comments

Diaphragm valves+process controller ไดอะแฟรมวาล์ว + กระบวนการควบคุม Regulating valve คือ pneumatic proportional valve เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลของวาล์ว เหมาะกับ นม อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี มันสำคัญมากกับการใช้งานในการคอบคุมแรงดัน ควบคุมการไหล ระดับ ฯลฯ ฝาเกลียวจะปรับตำแหน่งของวาล์ว จึงควบคุมอัตราการไหลของวาล์ว และยังควบคุมอย่างอัจฉริยะสามารถควบคุมตำแหน่งและอัตราการไหล ขนาด   DN25-DN100 1″ – 4″  อุณหภูมิการทำงาน   -10℃  –  +120℃(EPDM)  14°F to 248°F+140℃(SIP, max, 30min)284°F  ความดันการทำงาน   :   10bar 145 PSI  ความดันอากาศที่ถูกอัด   6 – 8 bar, 87 – 116PSI  เครื่องเชื่อม   : […]

Manual diaphragm valve
September 8th, 2014Diaphragm valves, PhamacyModerator 0 Comments

Mnaual diaphragm valve การใช้งาน Diaphragm valves, การทำงานด้วยมือหรือด้วยลม, ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่ถูกสุขอนามัยและกระบวนการปลอดเชื้อในอุตสาหกรรมยา วาล์วที่ควบคุมการไหลได้ดีที่สุดสำหรับการเปิด-ปิด วาล์วไดอะแฟรมจดีที่สุดเมื่อเทียบกับวาล์วอื่นๆ มันง่ายต่อการทำความสะอาดและดีที่สุดสำหรับ กระบวนการเป็นสารที่มีอนุภาค ปรากฏการณ์ของโพรงอากาศในการควบคุมการไหล  หลักการใช้งาน ไดอะแฟรมให้ตัวซีลกันรั่วได้ดีที่สุด ไม่มีเส้นทางสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก จึงเหมาะสำหรับกระบวนการปลอดเชื้อ เมื่อวาล์วปิดความดันจะเพิ่มซึ่งสนันสนุนไดอะแฟรมย้ายไปยังซีลกันรั่วบนตัววาล์ว เมื่อความดันย้ายไดอะแฟรมจะยืดหยุ่นและบังคับลงในพื้นที่กันรั่วที่ส่วนกลางของตัววาล์ว เมื่อปิดการไหลผ่านตัววาล์ว  ระหว่างความสัมพันธ์ของตัววาล์วกับความดันที่ปกป้องการบีบอัด วาล์วสามารถควบคุมการใช้งานด้วยมือหรือด้วยลมบนสุดของวาล์วโซเลนอยด์  ใบรับรอง เรซินสังเคราะห์ทั้งหมดและซึ่งเพิ่มเข้าไปในใบรับรอง FDA ส่วนประกอบวัสดุสารเคมี, คุณสมบัติทางกายภาพและกระบวนการผลิต ซีลไดอะแฟรมทั้งหมดมีความมั่นคงในใบรับรอง FDA -21-CFR-FDA 177.1550 ยางสังเคราะห์เรซิน -21-CFR-FDA-177.2600 ยาง USP 28 ชั้น VI CHAPTER 87 IN VITON และ CHAPTER 88 IN – VITON การตรวจสอบความสอดคล้อง การตรวจสอบความสอดคล้องตามมาตรฐาน 3A EN 10204-3.1 ใบอนุญาตสุขอนามัย CE-PED/97/23/EC […]

Diaphragm Valves
September 1st, 2014Diaphragm valves, PhamacyModerator 0 Comments

Diaphragm Valves การใช้งาน Diaphragm valves, การทำงานด้วยมือหรือด้วยลม, ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่ถูกสุขอนามัยและกระบวนการปลอดเชื้อในอุตสาหกรรมยา วาล์วที่ควบคุมการไหลได้ดีที่สุดสำหรับการเปิด-ปิด วาล์วไดอะแฟรมจดีที่สุดเมื่อเทียบกับวาล์วอื่นๆ มันง่ายต่อการทำความสะอาดและดีที่สุดสำหรับกระบวนการเป็นสารที่มีอนุภาค ปรากฏการณ์ของโพรงอากาศในการควบคุมการไหล  หลักการใช้งาน ไดอะแฟรมให้ตัวซีลกันรั่วได้ดีที่สุด ไม่มีเส้นทางสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก จึงเหมาะสำหรับกระบวนการปลอดเชื้อ เมื่อวาล์วปิดความดันจะเพิ่มซึ่งสนันสนุนไดอะแฟรมย้ายไปยังซีลกันรั่วบนตัววาล์ว เมื่อความดันย้ายไดอะแฟรมจะยืดหยุ่นและบังคับลงในพื้นที่กันรั่วที่ส่วนกลางของตัววาล์ว เมื่อปิดการไหลผ่านตัววาล์ว  ระหว่างความสัมพันธ์ของตัววาล์วกับความดันที่ปกป้องการบีบอัด วาล์วสามารถควบคุมการใช้งานด้วยมือหรือด้วยลมบนสุดของวาล์วโซเลนอยด์ ใบรับรอง เรซินสังเคราะห์ทั้งหมดและซึ่งเพิ่มเข้าไปในใบรับรอง FDA ส่วนประกอบวัสดุสารเคมี, คุณสมบัติทางกายภาพและกระบวนการผลิต ซีลไดอะแฟรมทั้งหมดมีความมั่นคงในใบรับรอง FDA -21-CFR-FDA 177.1550 ยางสังเคราะห์เรซิน -21-CFR-FDA-177.2600 ยาง USP 28 ชั้น VI CHAPTER 87 IN VITON และ CHAPTER 88 IN – VITON การตรวจสอบความสอดคล้อง การตรวจสอบความสอดคล้องตามมาตรฐาน 3A EN 10204-3.1 ใบอนุญาตสุขอนามัย CE-PED/97/23/EC ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและ O.D […]