September, 2014

Centrifugal Pump KS series

Centrifugal Pump KS series ฝาครอบมอเตอร์ทำจากสแตนเลส มีการออกแบบที่สะอาด ถูกสุขอนามัย และประสิทธิภาพสูง เหมาะกับนม เครื่องดื่ม อาหาร ยารักษาโรค และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี หลักการ : ภายในเครื่องให้หมุนใบพัดร่วมกับเพลาปั๊ม ถ่ายทอดพลังงานของเหลวในรูปแบบของพลังงานจลน์และพลังงานแรงดัน ทิศทางของการหมุนของปั๊มนี้เป็นไปตามเข็มนาฬิกาจะไม่สามารถหมุนย้อนกลับได้ทิศทางการหมุนดูได้จากมอเตอร์ การออกแบบและภาพลักษณ์ ท่อผลิตด้วยแผ่นโลหะรูปแบบเย็น ใบพัดเปิดและใบพัดปิดการผลิตจากสแตนเลส ขาปรับสแตนเลส ปั๊มได้รับการออกแบบที่สะอาด ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐาน 3A  มอเตอร์ IEC B34, IP 55, ฉนวนกันความร้อน ชั้นF50HZ 60hz  ซีลC / St S และ SiC / Sic ปะเก็นFPM (Viton) และ PTFE  การเชื่อมต่อ: ตัวยึด, เกลียว, หน้าแปลน, DIN, SMS, RJT, IDF  มอเตอร์:. 2900,1450,3600 รอบ / นาที, […]