September, 2014

จำหน่าย Process controller+butterfly valve
September 12th, 2014Diary Sector, IL-TOP, Regulating Valves, ValvesModerator 0 Comments

Process controller+butterfly valve Regulating valve คือ pneumatic proportional valve เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลของวาล์ว เหมาะกับ นม อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี มันสำคัญมากกับการใช้งานในการคอบคุมแรงดัน ควบคุมการไหล ระดับ ฯลฯ ฝาเกลียวจะปรับตำแหน่งของวาล์ว จึงควบคุมอัตราการไหลของวาล์ว(PID) และยังมีการควบคุมอย่างอัจฉริยะ สามารถควบคุมตำแหน่งและอัตราการไหล(PID) ขนาด   DN25 – DN100 1″ – 4″  อุณหภูมิการทำงาน  -10℃  –   +120℃(EPDM)  ความดันการทำงาน   10bar 145 PSI  ความดันอากาศที่ถูกอัด   6 – 8 bar, 87 – 116PSI  เครื่องเชื่อม G1/8″(BSP)  ไฟฟ้ากระแสตรง  24 โวลต์ กระบวนการส่งสัญญาณ  4…20 mA […]

จำหน่าย BUTTERFLY VALVE

BUTTERFLY VALVE   วาล์วผีเสื้อ สามารถทำงานได้ด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ ใช้ในการแปรรูปอาหาร ยา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี  ข้อมูลทางเทคนิค ความดันสูงสุด : 10bar(DN25/100) 8bar(DN125/150)5bar(DN200/300) ความดันต่ำสุด : 0.2bar p.abs อุณหภูมิการทำงาน : -10℃ to +120℃(EPDM) Disc :  AISI 316L/304(การหล่อ) ตัววาล์ว : AISI 316L/304(การหล่อ) การล้างและประเก็น : EPDM conforms to PFA 177.2600 ที่จับ  : AISI 304/PP ขอบพื้นผิว : Ra≤0.8 Compact and robust design ขนาดเหมาะสม DN25/1″ – DN300/12″ จับหลายตำแหน่ง DN100/4″ วาล์ว […]