August, 2014

จำหน่าย Electric actuator คุณภาพสูง

Electric actuator ชนิดผลิตภัณฑ์หัวขับไฟฟ้า ประเภทเปิด-ปิดมาตรฐาน(B) วาล์วเปิด-ปิด จะดำเนินการโดยวงจรสวิทซ์ที่มีการแสดงผลสัญญาณการติดตั้งซึ่งสามารถแสดงเมื่อเปิดเต็มหรือปิดเต็มของวาล์ว ประเภทการติดต่อ(S) วาล์วเปิด-ปิด จะดำเนินการโดยวงจรสวิทซ์ที่มีการแสดงผลสัญญาณการติดตั้งซึ่งสามารถแสดงเมื่อเปิดเต็มหรือปิดเต็มของวาล์ว ประเภทตำแหน่งสัญญาณ(K) ระบบเปิดหรือปิด รับรู้โดยการเปิดหรือปิดวงจรการจัดกลุ่มสัมพันธ์ของการเปิดหรือการปิดสัญญาณในขนาดนั้น ประเภทสัญญาณการเปิด(R) มุมของการเปิดวาล์วที่ถูกควบคุมโดยวงจรการสลับกับมิเตอร์ที่สร้างความต้านทานสัญญาณที่มุมเปิด ประเภทการสนันสนุน(A) มีข้อบังคับที่อัจฉริยะและควบคุมโดยการรับสัญญาณมาตรฐาน 4–20 mA,กระแสไฟฟ้าตรง 0-10 โวลต์, กระแสไฟฟ้าตรงหรือกระแสไฟฟ้าตรง 1-5 โวลต์ ความต้านทานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของเครื่องมือมาตรฐาน ผลตอบกลับสัญญาณ 4–20 mA,กระแสไฟฟ้าตรง   จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330 เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855 ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th