August, 2014

จำหน่าย ASEPTIC SAMPLING VALVE
August 22nd, 2014Sampling Valve, Sanitary Valves, ValvesModerator 0 Comments

ASEPTIC SAMPLING VALVE  ● วาล์วเก็บตัวอย่างปราศจากเชื้อถูกออกแบบเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อก่อนและหลังแต่ละการเก็บตัวอย่าง  ● เปิด : การเก็บตัวอย่าง- manual valve เป็นการหมุนด้วยมือ (การปรับวาล์ว) หรือ การปรับระดับ ( เปิด/ปิดวาล์ว)  ● ปิด : การฆ่าเชื้อ-ตัวสปริงปิดวาล์วและช่วยให้ช่องเปิดระหว่างท่อผ่านกระบวนการย้อนกลับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อ หากใช้โดยไอน้ำ, วาล์วระบายแรงดันขนาดเล็ก (อุปกรณ์เสริม) ที่ร้านแนะนำ ●การออกแบบมาตรฐาน : วาล์วเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อประกอบด้วย 3 ส่วน โครงสร้างหลักวาล์ว ที่จับและส่วนกลาง เยื้อหุ้มวางไว้บนก้านของวาล์วและการทำงานของปลั๊กแบบยืดหยุ่น ●การเชื่อมต่อ : เกลียว ตัวเชื่อม ตัวเชื่อมท่อถัง ตัวยึด ●ที่จับ : 1. หมุนด้วยมือ 2. คีย์ที่ถอดออกได้ ●การใช้งาน : วาล์วเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อใช้กับ เบียร์ นม เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ อุตสาหกรรมยา ฯลฯ วัสดุ […]