Prapatsorn Engineering Supply

Self-Priming PumpCIP+
June 22nd, 2014PumpModerator 0 Comments

 Self-Priming Pump CIP+ 

  • ปั๊มได้รับการออกแบบที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งเหมาะสำหรับอาหาร ยารักษาโรค และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี 
  • ปั๊มออกแบบให้ทางเข้าและทางออกเป็นทางเดียว
  • ปั๊มถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการดูดวัสดุที่มีอากาศหรือก๊าซ และยังนำมาใช้กับท่อดูด ที่สำคัญกว่ายังสามารถดูดน้ำได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับอุปกรณ์การกรอง
  • เหมาะสำหรับไวน์ น้ำมัน น้ำเชื่อม ผลิตภัณฑ์ระเหย เช่น แอลกอฮอล์ อะซีโตน และตัวทำละลายอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอุณหภูมิใกล้กับจุดเดือด อย่างไรก็ตามปั๊มนี้ควรใช้กับ CPI มากที่สุด

             – อัตราการไหลสูงสุด   :   80m3/h

             – แรงดันสูงสุด:   70m

             -อุณหภูมิสูงสุด:   130℃

             – ความดันการทำงานสูงสุด   16 bar

             – ประสิทธิภาพสูง

             – การจัดการผลิตภัณฑ์อย่างอ่อนโยน

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย

เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855
ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th