Archive for Multiport diaphragm valves

Various combinations diaphragm valve U43

Various combinations diaphragm valve U43  ไดอะแฟรมวาล์วชุดต่างๆ U43 4 ช่อง 3 วาล์ว     จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330 เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855 ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th

Multiport diaphragm valve-43B

Multiport diaphragm valve–43B มัลติพอร์ทไดอะแฟรมวาล์ว-43B 4 ช่อง 3 วาล์ว   จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย เลขที่ 25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th

(Type 43A) multiport diaphragm valve

(Type 43A) multiport diaphragm valve  มัลติ-ช่องไดอะแฟรมวาล์ว-43A 4 ช่อง 3 วาล์ว               จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330 เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855 ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th

(Type U32A) multiport diaphragm valve

(Type U32A) multiport diaphragm valve  ประเภท U32A) มัลติพอร์ทไดอะแฟรมวาล์ว 2 วาล์วควบคุม 3 ทาง  แนะนำ S1 ขึ้นไปในการติดตั้ง  วัสดุ   :   1.4435 B.N2Fe<0.5%,1.4404,316L  ขนาด   :   1″ – 3″,DN25 – DN80   จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330 เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855 ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th  

(Type U32) multiport diaphragm valve

(Type U32) multiport diaphragm valve  ประเภท U32A) มัลติพอร์ทไดอะแฟรมวาล์ว 2 วาล์วควบคุม 3 ทาง  แนะนำ S1 ขึ้นไปในการติดตั้ง  วัสดุ   :   1.4435 B.N2Fe<0.5%,1.4404,316L  ขนาด   :   1″ – 3″,DN25 – DN80       จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330 เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855 ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th  

(Type 44) multiport diaphragm valve

(Type 44) multiport diaphragm valve  ประเภท (44) มัลติพอร์ทไดอะแฟรมวาล์ว 4 วาล์วควบคุม, 4 ทาง S2 และS4 การติดตั้งในแนวนอน  S1 และ S3 การติดตั้งในแนวตั้ง  ไม่มีทางเข้าและทางออกโดยตรง  วัสดุ   :   1.4435 B.N2Fe<0.5%,1.4404,316L  ขนาด   :   1″ – 3″,DN25 – DN80 จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330 เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855 ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ […]

(Type 65)Multiport diaphragm valve

(Type 65)Multiport diaphragm valve  มัลติพอร์ทไดอะแฟรมวาล์ว มัลติพอร์ทไดอะแฟรมวาล์วเป็นการออกแบบที่สะอาดใช้กับอุตสาหกรรม วาล์วท่อเชื่อมแบบดั้งเดิมเป็นเวลาที่การชุมนุมที่ซับซ้อนเป็นเวลานาน ค่าใช้จ่ายที่มีราคาสูงพื้นที่ที่ถูกครอบครองและมีราคาแพงของการตรวจสอบ  ประเภท 65) ออกแบบดาว  5 วาล์ว , 6 ช่อง  5 วาล์วแนวตั้ง วัสดุ   :   1.4435 B.N2Fe<0.5%,1.4404,316L  ขนาด   :   1″ – 3″,DN25 – DN80 การติดตั้ง ตามขนาดที่ต่างกันการออกแบบดาวสามารถใช้เจ็ดวาล์ว นอกจากการออกแบบดาวประกอบด้วยสองมัลติพอร์ทวาล์ว ต่อต้านการเชื่อมต่อท่อ                 จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 […]

Multiport Diaphragm Valves

Multiport  Diaphragm Valves  ค่านิยมและความสำคัญของการใช้มัลติพอร์ทไดอะแฟรมวาล์ว อะไรคือมัลติพอร์ทไดอะแฟรมวาล์ว มัลติพอร์ทไดอะแฟรมวาล์วทำจากวัสดุสแตนเลส อย่างน้อยดำเนินการเป็นช่องทางที่สาม ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ 35 ช่องและเพิ่มหัวขับ 20 หัว ถ้าแปรรูปเป็นปริมาณช่องทางมากขึ้น ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของการประมวลผลวาล์ว. ในการซื้อโดเมนสุขภาพ มัลติพอร์ทไดอะแฟรมวาล์ว การเลือกและได้มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญมาก เหตุผลก็คือวาล์วหลายช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสุขภาพของความบริสุทธิ์สูงและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมีจำนวนมาก ภาพลักษณ์มัลติพอร์ทไดอะแฟรมวาล์ว : ความต้องการพิเศษของลูกค้าเป็นที่มาของการออกแบบ โครงสร้างมีขนาดเล็กพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก ขนาดที่แตกต่างกันสามารถรวมกัน การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของตะกอน ศูนย์มุมแน่นอนลดพื้นที่การป้องกันการเก็บรักษาและการติดเชื้อ บันทึกร่วมกันการเชื่อมท่อ ลดความจำเป็นในการรับรองวาล์วต่างๆ ออกแบบหัวขับและการเชื่อมต่อตามความต้องการของลูกค้า รูปต่อไปนี้แสดงตำแหน่งเป็นร่างกายโดยตัววาล์วทั่วไปมากขึ้นและการเชื่อมต่อที่รวมกันได้เชื่อมตรงกัน     จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330 เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855 ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th  

(Type 53) multiport diaphragm valve

(Type 53) multiport diaphragm valve (ประเภท53) มัลติพอร์ทไดอะแฟรมวาล์ว 3วาล์วควบคุม 5 ทาง จุดกันรั่วของน้ำ  2 การรวม  แนะนำ S1 ขึ้นไปในการติดตั้ง  ขนาด   :   1″ – 2.5″ , DN25 – DN65  วัสดุ   :   1.4435 B.N2Fe<0.5%,1.4404,316L   จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330 เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855 ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th

Various combinations diaphragm valve

Various combinations diaphragm valve  GMP valve  ส่วนใหญ่ที่ใช้ในน้ำบริสุทธิ์สูงหรือระบบการกระจายอื่นๆของน้ำจุดแนวตั้งท่อ ซึ่งสามารถลด deadleg อย่างมีประสิทธิภาพ วาล์วที่อยู่ในตำแหน่งแนวตั้งส่งออกเป็นการไม่แพร่เชื่อของแบคทีเรียหรือกระบวนการติดเชื้อตัวอย่างบริเวณปาก เมื่อวาล์วเปิด  SAP valve  ส่วนใหญ่ใช้ในระบบท่อแนวนอน โฮสต์วาล์วอยู่ในตำแหน่งตามแนวนอนและรักษามุมด้วยตัวเอง ผ่านรูในสุด จุดเปลี่ยนของโฮสต์วาล์สทางน้ำ วัสดุ   :   1.4435 B.N2Fe < 0.5%,1.4404, 316L  ขนาด   :   1″ – 3″, DN25-DN80   จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330 เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855 ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า […]