Prapatsorn Engineering Supply

Angle seat valve + process controller

Angle seat valve + process controller 

 • Angle seat valve เป็นสวิตซ์ทั่วไปในระบบควบคุมอัตโนมัติ ใช้กันอย่างแพร่หลายมนงานพิมพ์ การ

ย้อมสี สีย้อมผ้า อาหาร การล้าง สารเคมี การบำบัดน้ำ ยา และอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ มันให้ความสำคัญกับการป้องกันค้อนน้ำ เสียงอิสระ ประสิทธิภาพ การปิดผนึกน่าเชื่อถือ

 • Regulating valve คือ a pneumatic proportional valve เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหล เหมาะกับ นม

อาหาร เครื่องดื่ม ยา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มันสำคัญมากในการใช้งานควบคุมความดัน ควบคุมการไหล ระดับ ฯลฯ

การออกแบบและฟังก์ชัน

 • 0/4…20mA to 0… 5/10v                 สัญญาณ  (มาตรฐาน) 
 • 0/4…20mA ตำแหน่งสะท้อนกลับ (ตัวเลือก) 
 • อุปกรณ์ควบคุม Net bus (ตัวเลือก) 
 • แอร์/สปริง หรือ แอร์/แอร์ (ตัวเลือก) 
 • หัวขับไลน์เนอร์/หัวขับโรตารี่ (ตัวเลือก) 
 • Supply   :   ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ 
 • ความดันอากาศ   :   5.0 – 7.0 Bar 
 • Air supply   :   G1/8″ 
 • ขนาด   :   DN10 – DN65, 1/2″ – 3″ 
 • ความดันการทำงาน   :   8 bar (มาตรฐาน) 10 bar (ตัวเลือก) 
 • อุณหภูมิการทำงาน   :   120℃ (มาตรฐาน) 180 ℃ (ตัวเลือก)

เลือก(เปิด f) ไดอะแฟรม

 

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย

เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855
ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th