Prapatsorn Engineering Supply

จำหน่าย Electric actuator คุณภาพสูง

Electric actuator

ชนิดผลิตภัณฑ์หัวขับไฟฟ้า

  • ประเภทเปิด-ปิดมาตรฐาน(B)

วาล์วเปิด-ปิด จะดำเนินการโดยวงจรสวิทซ์ที่มีการแสดงผลสัญญาณการติดตั้งซึ่งสามารถแสดงเมื่อเปิดเต็มหรือปิดเต็มของวาล์ว

  • ประเภทการติดต่อ(S)

วาล์วเปิด-ปิด จะดำเนินการโดยวงจรสวิทซ์ที่มีการแสดงผลสัญญาณการติดตั้งซึ่งสามารถแสดงเมื่อเปิดเต็มหรือปิดเต็มของวาล์ว

  • ประเภทตำแหน่งสัญญาณ(K)

ระบบเปิดหรือปิด รับรู้โดยการเปิดหรือปิดวงจรการจัดกลุ่มสัมพันธ์ของการเปิดหรือการปิดสัญญาณในขนาดนั้น

  • ประเภทสัญญาณการเปิด(R)

มุมของการเปิดวาล์วที่ถูกควบคุมโดยวงจรการสลับกับมิเตอร์ที่สร้างความต้านทานสัญญาณที่มุมเปิด

  • ประเภทการสนันสนุน(A)

มีข้อบังคับที่อัจฉริยะและควบคุมโดยการรับสัญญาณมาตรฐาน 4–20 mA,กระแสไฟฟ้าตรง 0-10 โวลต์, กระแสไฟฟ้าตรงหรือกระแสไฟฟ้าตรง 1-5 โวลต์ ความต้านทานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของเครื่องมือมาตรฐาน ผลตอบกลับสัญญาณ 4–20 mA,กระแสไฟฟ้าตรง

 

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย

เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855
ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th