Prapatsorn Engineering Supply

จำหน่าย Round Manhole Cover

Round Manhole Cover 

ท่อระบายน้ำเหมาะกับถังในด้านของอาหาร เครื่องดื่ม สารเคมี ฯลฯ

  • เปิดฝาท่อระบายน้ำภายนอก
  • บริเวณที่เปิด-ปิดวาล์วพลาสติก,บริเวณที่เปิด-ปิดวาล์วสแตนเลส
  • ขอบ   :   Ra0.8um-0.5um
  • ความดันสูงสุด   :   0.5bar
  • ข้อมูลจำเพาะ   :   200/250/300/350/400/450/500/600

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย

เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855
ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th