Prapatsorn Engineering Supply

Regulatings valve-IL-TOP Angle seat valve + กระบวนการควบคุม
September 8th, 2014IL-TOP, Regulating Valves, Valves, Wine MakingModerator 0 Comments

Regulatings valve-IL-TOP Angle seat valve + กระบวนการควบคุม 

  • Regulating valve คือ pneumatic proportional valve เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลของวาล์ว เหมาะกับ นม อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี มันสำคัญมากกับการใช้งานในการคอบคุมแรงดัน ควบคุมการไหล ระดับ ฯลฯ

  • ฝาเกลียวจะปรับตำแหน่งของวาล์ว จึงควบคุมอัตราการไหลของวาล์ว และยังมีการควบคุมอย่างอัจฉริยะ สามารถควบคุมตำแหน่งและอัตราการไหล(PID)
  • ขนาด   DN10 – DN80 1/2″ – 3″ 
  • ความดันการทำงาน   :   10bar 145 PSI 
  • ความดันอากาศที่ถูกอัด   6 – 8 bar, 87 – 116PSI 
  • เครื่องเชื่อม   :   G1/8″(BSP) 
  • ไฟฟ้ากระแสตรง  24 โวลต์ 
  • กระบวนการส่งสัญญาณ   4…20 mA 0…10V (ตัวเลือก)

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย

เลขที่  25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855
ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th