Prapatsorn Engineering Supply

Vent valve

Vent valve

การใช้งาน

วาล์วปล่อยอากาศเชื่อถือได้ วาล์วปล่อยอากาศอัตโนมัติ ซึ่งถูกติดตั้งในแนวตั้งบนท่อหรือตู้เก็บ หรือก่อนทางเข้าของปั๊มออก ที่ซึ่งปล่อยอากาศ มี 2 ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างที่ 1 :

โพรงอากาศเนื่องจากการติดตั้งของท่อต้องการปล่อยอากาศ ในกรณีนี้วาล์วถูกติดตั้งบนท่อ

ตัวอย่างที่ 2 :

การระบายอากาศภายในท่อของปั๊ม เมื่อปั๊มเปิดจะระบายอากาศอัตโนมัติและสุญญากาศ หลีกเลี่ยงอากาศในการผสมผลิตภัณฑ์และลักษณะของโพรงอากาศ ในกรณีนี้วาล์วจะถูกติดตั้งหน้าปั๊มบนทางเข้าท่อ

หลักการทำงาน

วาล์วปล่อยอากาศเป็นวาล์วกันรั่วคู่ที่มีบอลพลาสติกเคลื่อนย้ายอย่างอิสระ บอลซึ่งไฟมากกว่าน้ำตามเงื่อนไขของแรงดันที่ปิดสูงกว่าหรือต่ำกว่าวาล์วกันรั่ว

เงื่อนไขความดัน

ความดัน อากาศหรือผลิตภัณฑ์ หรือ อากาศ/ผลิตภัณฑ์การผสม

ผล

บอลย้ายไปยังซีลที่ต่ำกว่า อากาศถูกปล่อยเมื่อผลิตภัณฑ์ยกทวนบอลสูงกว่าซีล ปิดวาล์ว, เงื่อนไขความดันสุญญากาศ , อากาศหรือผลิตภัณฑ์ หรือ อากาศ/ผลิตภัณฑ์การผสม

ผล

บอลย้ายไปยังซีลที่ต่ำกว่า วาล์วปิด การบรรจุ อากาศหรือผลิตภัณฑ์ หรือ อากาศ/ผลิตภัณฑ์การผสม

บันทึก : ข้อมูลสำคัญการใช้งานที่สมบูรณ์

–                   ความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ต้องสูงกว่าความหนาแน่นของบอล

–                   การติดตั้งแนวตั้ง

–                   ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์

ออกแบบมาตรฐาน

โครงสร้างหลักของวาล์วประกอบด้วย 2 ส่วนรวมตัวยึด โครงสร้างหลักต่ำกว่ามีตัวเชื่อมท่อ

ข้อมูลทางเทคนิค

–                   ความดันผลิตภัณฑ์สูงสุด : 1000kPa/145psi(10bar)

–                   อุณหภูมิสูงสุด : 90°C/194°F(เพราะบอลพลาสติก)

–                   ความหนาแน่นของบอล : 0.906kg/dm3

วัสดุ

โครงสร้างหลัก : สแตนเลส AISI304

บอล : polypropylente(PP)

แหวนกันรั่ว : EPDM

ตัวเลือก

สารสังเคราะห์ :
– NBR (Buna N)
– FPM(SFY)
Polypropylene(PP)

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FPP ประจำประเทศไทย

เลขที่ 25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855
ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th